Játékszabályzat

A Béres Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság - „Nyilatkozzon és nyerjen ajándékcsomagot!” promóciós nyereményjáték hivatalos játékszabálya

 

A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel tudomásul veszik és elfogadják a játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát.

 

1. A Játék szervezője

A Béres Gyógyszergyár Zrt.–„Nyilatkozzon és nyerjen ajándékcsomagot!” (a továbbiakban „Játék”) szervezője a Béres Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4. a továbbiakban: „Szervező”)

 

2. A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság

A Játékban azok a nagykorú, magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személyek jogosultak részt venni, akik a Játék időtartama alatt regisztrálják e-mail címüket a www.beres.hu/beres/gdpr linken és hozzájárul, hogy a Béres Gyógyszergyár Zrt. a Játék résztvevője részére hírlevelet és/vagy egyéb információs levelet küldjön, mellyel egyben elfogadja a Béres Gyógyszergyár Zrt. Adatvédelmi tájékoztatóját (továbbiakban Nyilatkozat).

 

3. A Játék menete

Minden Játékos, aki a Játék időtartama alatt (ld. 4. pont) a meghatározott formában megadja email címét és elfogadja a Béres Gyógyszergyár Zrt. Adatvédelmi tájékoztatóját, jogosultságot szerez a sorsoláson való részvételre.

A sorsoláson minden e-mail cím kizárólag egyszeres eséllyel vesz részt.

A Játékosok az alábbi módon adhatják meg a Játékban való részvételhez szükséges adatokat:

4. A Játék időtartama

Az akció 2018. május 15-től 2018. május 24-ig tart. Az Akcióban a 2018. május 24-én 24.00 óráig regisztrált és a játékszabályzatot elfogadó személyek vehetnek részt.

 

5. Sorsolás:

A sorsolásra 2018.06.22-én a Béres Gyógyszergyár Zrt. központi irodájában (1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4.) gépi sorsolásos módszerrel kerül sor. Az időpont a Játékban megadott adatok feldolgozásához szükség idő figyelembevételével került meghatározásra.

 

6. Nyeremények:

A Játékosok között összesen 30 db, 5.000 Ft értékű Béres termékeket tartalmazó ajándékcsomag kerül kisorsolásra. A nyeremény nem váltható készpénzre, illetve egyéb ajándéktárgyra, termékre. A nyeremény átadásának feltétele a nyertes nevének, kézbesítési címének, valamint adóazonosító jelének a Szervező részére történő rendelkezésre bocsátása.

További 10 db tartaléknyertes is kerül kisorsolásra, amelyek jogosulatlan nyertes esetén (pl. érvénytelen adat megadása esetén) jogosultak a kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes helyébe lépni.

A Szervező validálja az e-mail címeket és Nyilatkozatokat, és csak az válhat nyertessé, amely esetén bizonyítható a Nyilatkozat megtétele a Játék során.

 

7. A nyeremények átvétele:

A sorsolást követően a Szervező haladéktalanul értesíti a kisorsolt Játékosokat a Nyilatkozaton megadott e-mail címen.

Amennyiben az első megkereséstől számított 8 napon belül nem jelentkezik a nyertes, úgy tartaléknyertes kerül bevonásra a lentiekben leírt módon.

A nyereményeket postai úton juttatja el a szervező a nyertesekhez.

Amennyiben a nyertes valamely okból nem jogosult a nyereményére, úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő kisorsolt tulajdonosa válik nyertessé.

A nyertes és tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadása a sorsolást követő 90 napon belül megtörténjen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes (tartaléknyertes) nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós adatokkal nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző Játékosokat kizárja a Játékból. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény átadásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

 

8. Adók és közterhek:

A nyereménnyel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja.

A nyeremény átadását, illetve jóváírását követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat.

 

9. Információ a Játékról:

A jelen promóciós játék nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerinti ajándéksorsolásnak, tekintettel arra, hogy az ingyenes és nem kapcsolódik sem áru vásárlásához, sem szolgáltatás igénybevételéhez, kizárólag a fent részletezett regisztrációhoz.

A Játék hivatalos játékszabálya és az adatkezelési tájékoztató elérhető a Szervező weboldalán: www.beres.hu/beres/jatekszabalyzat.

 

10. Egyebek:

A nyeremények készpénzre át nem válthatóak és át nem ruházhatók.

A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Játékszabály bárminemű megsértése a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után.

 

Budapest, 2018.05.10.

 

Béres Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

© Copyright 2012 Béres Gyógyszergyár Zrt.

Increst Communication

Irány a webáruház

Webáruház

Tovább